מילות קישור באנגלית - טבלה

 כדי לדעת לכתוב ולדבר אנגלית - אתם חייבים להכיר את מילות הקישור, שהן חלק מאבני הדרך של השפה. מילות הקישור מאפשרות לבנות משפטים בצורה נכונה וברורה יותר. לפניכם מילות הקישור הנפוצות ביותר באנגלית בחלוקה לנושאים - אלה שבלעדיהן שום משפט לא יהיה שלם. לגזור ולשמור!

 
 
מילות קישור - דמיון או דוגמה

מילות קישור באנגלית
תרגום לעברית
About
אודות
As
כמו
Both
שניהם
Especially
במיוחד
for example
לדוגמה
for instance
לדוגמה
in other words
במילים אחרות
in the same way
באותה צורה
just as
בדיוק כמו
Like
כמו
much as
דומה מאוד ל
Similarly
באופן דומה
such as
כגון
That
ש
 
 
 
מילות קישור - הוספה

מילות קישור באנגלית
תרגום לעברית
Additionally
בנוסף
along with
יחד עם
Also
גם
And
ו
Another
עוד
as well as
כמו כן / כמו גם
Besides
חוץ מזה
Furthermore
יתרה על כך
in addition
בנוסף
Including
כולל
Moreover
יתר על כן
not only
לא רק
not to mention
שלא לדבר על
Too
גם
With
באמצעות, עם
 
 
 
מילות קישור - הפחתה

מילות קישור באנגלית
תרגום לעברית
But
חוץ מ-
Except
חוץ מ-
Without
מבלי, ללא
 
 
 
מילות קישור - הדגשה

מילות קישור באנגלית
תרגום לעברית
above all
מעל לכל
both… and
גם וגם-
Certainly
בהחלט, ודאי
either… or
או...או
neither… nor
לא...ולא
Especially
במיוחד
in particular
במיוחד
Specifically
באופן מיוחד
However
בכל אופן
– in fact
למעשה
in general
באופן כללי
Mainly
בעיקר
not only… but
לא רק... אלא גם
not… but
לא... אבל
on one hand… on the other hand
מצד אחד... מצד שני
Surprisingly
במפתיע
Too
יותר מדי
too much
יותר מדי
whether… or
בין אם... או
But
אבל
then again
אבל
Still
בכל זאת
 
 
 
מילות קישור - ניגוד או ויתור

מילות קישור באנגלית
תרגום לעברית
If
אם
even if
גם אם
even though
אף על פי ש
Despite
למרות
in spite of
למרות
Nevertheless
למרות זאת
Nonetheless
למרות זאת
However
מצד שני/ עם זאת
 
 
 
מילות קישור - זמן

מילות קישור באנגלית
תרגום לעברית
After
אחרי
Afterwards
לאחר מכן
Afterwards
שוב
As
כש
When
כש
Whenever
מתישהו/ כש
While
בזמן ש
As long as
כל עוד
As soon as
מיד כאשר
At first
בהתחלה
At last
סוף סוף
Before
לפני
During
תוך כדי
Eventually
לבסוף
Finally
לבסוף
First
ראשית
Immediately
מיד
Instantly
מיד
Initially
לראשונה
Primarily
בראש ובראשונה
Last
אחרון
Later
מאוחר יותר
Meanwhile
בינתיים
in the meantime
בינתיים
Next
הבא
Now
עכשיו
Once
פעם
Past
שעבר
Previously
לפני כן
prior to
לפני, קודם ל-
first of all
קודם כל
Shortly
בקרוב/ בקיצור
Simultaneously
בו זמנית
Since
מאז
Soon
בהקדם
Still
עדיין
Yet
עדין לא
Suddenly
לפתע
Then
אז
Until
עד ש
Until now
עד עתה
The former
הקודם
The latter
האחרון
 
 
 
מילות קישור - מיקום

מילות קישור באנגלית
תרגום לעברית
On
על
In
בתוך
At
ב
Here
כאן
There
שם
Around
סביב
Close
קרוב
Beyond
מעבר
On top of
מעל
Behind
מאחור
Adjacent
סמוך
Opposite
ממול, מנגד
 
 
 
מילות קישור - מטרה

מילות קישור באנגלית
תרגום לעברית
in order to
כדי ל
so as to
אז כדי
in an attempt to
בניסיון ל
with a view to
בראייה ל
in an effort to
במאמצים ל
for the purpose of
למען המטרה של
aiming to
מכוון ל
with a focus on
בהתמקדות על
 
 
 
מילות קישור - הבעת דעה אישית

מילות קישור באנגלית
תרגום לעברית
I believe that
אני מאמין ש
I feel
אני מרגיש ש
I think
אני חושב ש
in my opinion
לדעתי
in my view
מנקודת מבטי
 
 
 
מילות קישור - סיבה

מילות קישור באנגלית
תרגום לעברית
As
מכיוון ש
Because
מכיוון ש
because of
בגלל ה
due to
היות ו/ בגלל ש
due to the fact that
לאור העובדה ש
for this reason
מסיבה זו
owing to the fact that
בשל העובדה ש
Since
מכיוון ש
 
 
 
מילות קישור - תוצאה

מילות קישור באנגלית
תרגום לעברית
Accordingly
בהתאם לכך
and that's why
וזו הסיבה ש
as a result
כתוצאה
Consequently
כתוצאה מכך
Hence
לכן
So
לכן
Therefore
לפיכך
Thus
כך
 
 
 
מילות קישור - סיכום

מילות קישור באנגלית
תרגום לעברית
Briefly
בקיצור
In short
בקצרה
In conclusion
לסיכום/ מסקנה
To sum up
לסכם
To conclude
לסכם
finally
לבסוף