ההבדלים בין אנגלית בריטית לאנגלית אמריקאית

מכירים את הסיפור על הירושלמי שנכנס לשיפודיה בתל אביב וביקש “אשתנור”? ואת הסיפור על הקיבוצניק מגיניגר שביקש “שיקאגו” בחדר האוכל של גבעת ברנר? בישראל אנחנו כמעט שלא נתקלים בדוגמאות של ניבים מקומיים, מקסימום ביטויים שמוכרים יותר באזור מסוים בארץ. אבל באנגלית זה שונה מאוד. למעשה, ניטש ויכוח אם מותר לדבר על האנגלית הבריטית לעומת האנגלית האמריקאית, או שזו למעשה שפה אחת שיש לה ניבים שונים. כך או כך, ידוע וברור לכל מי שצפה בחייו בתכניות טלוויזיה בריטיות ואמריקאיות שיש הבדלים ניכרים בין האנגלית של נתיני המלכה אליזבת לאנגלית של אזרחי המעצמה החזקה בעולם.

ההבדלים במבטא

מבטא – האוזן קולטת ראשונה את ההבדל במבטאים. כדי לסבך את העניין, אפשר לדבר על המבטאים הרבים והשונים שיש גם בבריטניה וגם בארצות הברית. באופן מעניין ולמרות המנדט הבריטי ששלט באזורנו, האוזן הישראלית מרגישה נוח יותר עם המבטא האמריקאי. אולי בגלל החשיפה המרובה למבטא הזה בטלוויזיה ובקולנוע. אולי בגלל מספרם של העולים מצפון אמריקה שהוא גבוה בהרבה ממספרם של העולים מבריטניה.

ההבדלים בין אנגלית בריטית לאנגלית אמריקאית

ההבדלים באוצר המילים

אוצר מילים – יש הרבה דוגמאות להבדלים באוצר המילים בין בריטניה לארצות הברית. נתמקד כאן בדוגמאות של מילים מחיי היום-יום, לא ביטויי סלנג או מושגים אזוטריים שאפשר לתרץ את אי-הופעתם באחד מצדי האוקיינוס מסיבות של מרחק גאוגרפי בלבד:

תיבת דואר באמריקה היא mailbox אך בבריטניה postbox,

באמריקה מנהלים schedule ובבריטניה timetable,

עורך דין אמריקאי הוא attorney ועמיתו הבריטי הוא barrister,

באמריקה הולכי הרגל צועדים על sidewalk ובבריטניה על pavement,

באמריקה יש ברוב הבניינים elevator בעוד שבבריטניה יש lift,

האמריקאים גרים ב-apartment והבריטים ב-flat,

תינוקות אמריקאים נרגעים עם pacifier וחבריהם הבריטים עם dummy,

ויש עוד דוגמאות למכביר.

ההבדלים באיות המילים

איות – יש מילים שדווקא נאמרות אותו הדבר משני צדי האוקיינוס, אבל נבדלות בכתיב שלהן, למשל:
בבריטניה מאייתים מילים בעזרת רצף האותיות ou היכן שבאמריקה מסתפקים באות o.

כך באנגלית בריטית colour, glamour, favour, behaviour,

ובאנגלית אמריקאית color, glamor, favor, behavior.

בבריטניה מכפילים את האות L היכן שבאמריקה מסתפקים ב-L אחת.

כך באנגלית בריטית cancelled, chilli, modelling,

ובאנגלית אמריקאית canceled, chili, modeling.

הבריטים גם מוסיפים E לסופי מילים, למשל: axe, fibre, centre,

באמריקה: ax, fiber, center.

מילים שבאנגלית בריטית מסתיימות באותיות SE, מקבלות באנגלית אמריקאית סיומת ZE:

agonise-agonize, emphasise-emphasize, globalise-globalize.

ויש גם דוגמאות נוספות כמו המילים האלה באנגלית בריטית grey, aeroplane, defence, disc, plough

שנכתבות באנגלית אמריקאית gray, airplane, defense, disk, plow.

ההבדלים בדקדוק

דקדוק – יש כמה פעלים הקיימים גם באנגלית הבריטית וגם באנגלית האמריקאית, אך בכל  אחד מהניבים הם מקבלים מילת יחס אחרת. לדוגמה:

בבריטניה אומרים וכותבים He plays in my team, אך באמריקה אומרים וכותביםHe plays on my team.

באנגלית בריטית – I don’t work at the weekend, באנגלית אמריקאית – I don’t work on the weekend.

סדר המילים –  בעוד שבמפת בריטניה מופיע River Thames, הרי שבמפת אמריקה מופיע Colorado river.

 

מבולבלים? החדשות הטובות הן שמשני צדי האוקיינוס דוברי האנגלית – הן הבריטית והן האמריקאית – מודעים להבדלים בין הניבים, מכירים את הדרך המקובלת בניב השכן, ולעתים רחוקות יתבלבלו או לא יבינו את מי שמדבר בניב השכן. לכן אל תחששו “לערבב” בין שני סוגי האנגלית, או לדבר באחד מהם במדינה שבה מדברים באחר. כולם יבינו אתכם ללא בעיות מיוחדות.