שאלונים ופתרונות למבחני הבגרות שנת 2023

מועד חורף 2023

שאלונים מודול A גרסה א - חורף

שאלונים מודול A גרסה ב - חורף

שאלונים מודול A גרסה ג - חורף

שאלונים מודול B - חורף

שאלונים מודול C גרסה א - חורף

שאלונים מודול C גרסה ב - חורף

שאלונים מודול C גרסה ג - חורף

שאלונים מודול D - חורף

שאלונים מודול E - גרסה א - חורף

שאלונים מודול E גרסה ב - חורף

שאלונים מודול E גרסה ג - חורף

שאלונים מודול E אוצר מילים גרסה א - חורף

שאלונים מודול E אוצר מילים גרסה ב - חורף

שאלונים מודול E אוצר מילים גרסה ג - חורף

שאלונים מודול F - חורף

שאלונים מודול G גרסה א - חורף

שאלונים מודול G גרסה ב - חורף

שאלונים מודול G גרסה ג - חורף

מועד א קיץ 2023

שאלונים מודול A גרסה א - קיץ

שאלונים מודול A גרסה ב - קיץ

שאלונים מודול A גרסה ג - קיץ

שאלונים מודול B - קיץ

שאלונים מודול C גרסה א - קיץ

שאלונים מודול C גרסה ב - קיץ

שאלונים מודול C גרסה ג - קיץ

שאלונים מודול D - קיץ

שאלונים מודול E גרסה א - קיץ

שאלונים מודול E גרסה ב - קיץ

שאלונים מודול E גרסה ג - קיץ

אוצר מילים מודול E גרסה א - קיץ

אוצר מילים מודול E גרסה ב - קיץ

אוצר מילים מודול E גרסה ג - קיץ

שאלונים מודול F  - קיץ

שאלונים מודול G גרסה א  - קיץ

שאלונים מודול G גרסה ב  - קיץ

מועד ב קיץ 2023

שאלונים מודול A גרסה א - קיץ

שאלונים מודול A גרסה ב - קיץ

שאלונים מודול A גרסה ג - קיץ

שאלונים מודול B - קיץ

שאלונים מודול C א - קיץ

שאלונים מודול C ב - קיץ

שאלונים מודול C ג - קיץ

שאלונים מודול D - קיץ

שאלונים מודול E גרסה 1 - קיץ

שאלונים מודול E גרסה 2 - קיץ

שאלונים מודול E גרסה 3 - קיץ

אוצר מילים מודול E גרסה 1 - קיץ

אוצר מילים מודול E גרסה 2 - קיץ

אוצר מילים מודול E גרסה 3 - קיץ

אוצר מילים מודול F - קיץ

אוצר מילים מודול G גרסה א - קיץ

אוצר מילים מודול G גרסה ב - קיץ

אוצר מילים מודול G גרסה ג - קיץ