מודולים A/B/C/D/E באנגלית

בעמוד זה תוכלו להוריד מבחני בגרות באנגלית לדוגמא המחולקים לשניים - מודולים A-C המיועדים למבחני הבגרות של 3 יחידות ומודולים C-F המיועדים למבחני 4 היחידות באנגלית.

מודולים A/B/C - מבחני בגרות לדוגמא 3 יחידות

מודולים C/D/E - מבחני בגרות לדוגמא 4 יחידות