חישוב ציון בגרות באנגלית

מקצוע האנגלית הוא בין המקצועות החשובים ביותר בתיכון, כיוון שיש לו השפעה ישירה על היכולת שלנו להמשיך ללימודים גבוהים במכללות או אוניברסיטאות, וכן על המקצוע אותו נרצה ללמוד. מלבד זאת, מדובר במקצוע פרקטי לחיים. חישוב ציון בגרות באנגלית לוקח בחשבון את ציון המגן וכן את הציונים של שלושת השאלונים, בחלוקה לאחוזים.

חישוב ציון מגן באנגלית

ציון המגן הוא הציון איתו המורה לאנגלית מגיש/ה אותנו לבגרות בכל אחד מהשאלונים, כלומר – כ-3 פעמים בסך הכול. ציון המגן מורכב מבחינת מתכונת, שהיא בחינה חשובה ומקיפה הסמוכה יחסית לבחינת הבגרות, וכן ממבחנים, בחנים וציונים על השתתפות לאורך השנה כולה. ציון המגן, הכולל את מבחן המתכונת ואת ההישגים השונים, שווה 30% מהציון הסופי, בעוד 70% הוא המשקל של ציון בחינת הבגרות.

לדוגמה:

אם המורה הגיש/ה אותי לבחינה בציון מגן של 80, ובבחינת הבגרות קיבלתי 85, הציון הסופי שלי בשאלון יהיה:

 • ציון המגן שעומד על 80 שהם 30% יהפוך ל-24 נקודות
 • ציון הבגרות שעומד על 85 שהם 70% יהפוך ל-59.5 נקודות

ובסך הכול – 83.5 נקודות.

חישוב ציון בגרות באנגלית 3 יחידות

3 יחידות לימוד אנגלית מורכבים מהשאלונים A, B ו-C. השאלונים כוללים מיומנות של הבנת הנקרא והבנת הנשמע:

 • שאלון A – שאלון A שווה 27% מהציון הסופי
 • שאלון B – שאלון B שווה 26% מהציון הסופי
 • שאלון C – שאלון C, שהוא גם השאלון הראשון של 4 יח"ל, שווה 27% מהציון
 • בחינה בעל פה – 20%

לדוגמה:

לאחר שביצענו חישוב של המגן יחד עם הבגרות, נלמד איך מחשבים ציון בגרות סופי.

לצורך הדוגמה, אם בשאלון A הציון הסופי שלנו (משוקלל עם המגן) הוא 85, הציון בשאלון B הוא 79, הציון בשאלון C הוא 70 והציון בבחינה בעל פה הוא 90, הציון הסופי שלנו יהיה 80.39, לאחר שהכפלנו כל אחד מהציונים באחוז המשויך לו וחילקנו ב-100. אם הספרה שאחרי הנקודה הייתה 5 או יותר, הציון היה מעוגל כלפי מעלה. כיוון שהספרה היא 3, הציון מעוגל כלפי מטה – 80. כך מבצעים שקלול ציון בגרות באנגלית, והציון הזה הוא גם שיופיע בתעודת הבגרות שלנו.

חישוב ציון בגרות באנגלית 4 יחידות

בגרות ברמת 4 יח"ל מורכבת משאלונים C, שאלון D שהוא גם שאלון ספרות, ושאלון E שהוא השאלון הראשון ברמה של 5 יח"ל ולכן הרמה שלו תהיה גבוהה. הבחינות כוללות הבנת הנקרא, אוצר מילים, דקדוק ויכולת ניתוח ספרותי בשפה האנגלית. חישוב ממוצע בגרות באנגלית עושים בדומה ל-3 יח"ל, באחוזים זהים.

 • שאלון C – שאלון C שווה 27% מהציון הסופי
 • שאלוןD – שאלון D הוא שאלון פנימי, והוא שווה 26% מהציון הסופי
 • שאלון E – שאלון E, שהוא גם השאלון הראשון של 5 יח"ל, שווה 27% מהציון
 • בחינה בעל פה – 20%

חישוב ציון בגרות באנגלית 5 יחידות

הבחינה בודקת הבנת הנקרא, אוצר מילים, דקדוק ויכולת ניתוח ספרותי בשפה האנגלית, וזוהי חלוקת האחוזים לצורך חישוב ציון בגרות באנגלית.

 • שאלון E – שאלון E שווה 27% מהציון הסופי
 • שאלון F – שאלון F שווה 26% מהציון הסופי
 • שאלון G – שאלון Gשווה 27% מהציון
 • בחינה בעל פה – 20%