אוצר מילים באנגלית עם תרגום לעברית בנושא משרד

 

 
 
מילים באנגלית
תרגום לעברית
Computer
מחשב
Screen
מסך
Keyboard
מקלדת
Mouse
עכבר
Internet
אינטרנט
Printer
מדפסת
Desk
שולחן כתיבה
Phone
טלפון
Fax
פקס
Scanner
סורק
Stapler
שדכן
Stationery
ניירת מכתבים
Document
מסמך
Page
דף
Paper
נייר
Paper Shredder
מגרסה