בחינת הבגרות באנגלית ברמת 4 יחידות מורכבת משלושה שאלונים – שאלון C, שאלון D ושאלון E, שהוא גם השאלון הראשון ברמת 5 יח"ל. כדי לצלוח את בחינות הבגרות באנגלית, חשוב להרחיב את אוצר המילים ככל שניתן. לפניכם רשימת מילים נפוצות בבחינות הבגרות ברמת 4 יחידות, שיופיעו במשימות הקריאה, הכתיבה והשמיעה.

אוצר מילים לבחינת הבגרות באנגלית 4 יחידות

 
 
מילים באנגלית
תרגום לעברית
counterpart
עמית
recipient
נמען
peculiar
מוזר
deficiency
מחסור
disclosure
חשיפה
fragile
שביר
inquiry
חקירה
article
מאמר
faculty
כושר
rival
מתחרה
environment
סביבה
tremendous
אדיר
label
תווית
author
סופר
to shrink
להתכווץ
meticulous
קפדני
friction
חיכוך
to develop
לפתח
uprising
התקוממות
to assume
לשער
to expect
לצפות
feasible
בר ביצוע
margin
שוליים
mast
תורן
fragrant
ריחני
incomprehensible
בלתי מובן
to estimate
להעריך
predominantly
בעיקר
aspect
נקודת מבט
persecution
רדיפה
restraint
איפוק
proliferation
שגשוג
voyage
נסיעה
affluent
עשיר
substitute
תחליף
aim
מטרה
incentive
תמריץ
inherited
תורשתי
to exaggerate
להגזים
blaze
להבה
factor
סיבה
to evade
להתחמק
mischievous
שובב
scarce
נדיר
cerebral
מוחי
predator
טורף
blunt
קהה
prerequisite
תנאי מוקדם
genuine
מקורי
occupation
עיסוק
intricate
מסובך
to reduce
להפחית
malfunction
תקלה
famine
רעב
value
ערך
to tour\ to travel
לטייל
unseen
בלתי נראה
decade
עשור
delegation
משלחת
intriguing
מסקרן
currency
מטבע
population
אוכלוסייה
garment
בגד
tender
עדין
exterior
חיצוני
ancient
עתיק
things\goods
סחורה
ability
יכולת
admittance
הכנסה
ambiguity
דו משמעות
claim
תביעה
tomb
קבר