בחינת הבגרות באנגלית ברמת 3 יחידות מורכבת משלושה שאלונים – שאלון A, שאלון B ושאלון C, כשהשאלון האחרון הוא גם השאלון הראשון של אנגלית ברמת 4 יחידות. לפניכם רשימת מילים נפוצות בבחינות הבגרות ברמת 3 יחידות, שיופיעו במשימות הקריאה, הכתיבה והשמיעה.

אוצר מילים לבחינת הבגרות באנגלית 3 יחידות

 
 
מילים באנגלית
תרגום לעברית
expect
לצפות
adult
מבוגר
analyze
לנתח
appreciate
להעריך
attack
לתקוף
author
סופר
authorize
לאשר
authority
סמכות
back
גב
backward
לאחור
ban
לאסור
banish
לגרש
blame
להאשים
brave
אמיץ
break
לשבור
clever
חכם
close
לסגור
enclose
להקיף
collect
לאסוף
comfortable
נוח
complain
להתלונן
crime
פשע, עבירה
culture
תרבות
destroy
להרוס
die
למות
distant
רחוק
expose
לחשוף
favor
מעשה טוב
recently
לאחרונה
currently
כרגע
flexible
גמיש
uniform
מדים
grow
לגדול, לצמוח
inside
בפנים
law
חוק
legal
חוקי
mistake
טעות
poor
עני
power
כוח
prove
להוכיח
punish
להעניש
slow
להאט
suffer
לסבול
defend
להגן
dispute
להתווכח
treatment
טיפול
adapt
להסתגל
alien
זר
adopt
לאמץ
clarity
בהירות
stun
להמם
tutor
מדריך
admire
להעריץ
ancient
עתיק
best
הכי טוב
enforce
לאכוף
frequent
תדיר