שאלון E בבחינות הבגרות באנגלית הוא השאלון האחרון מבין שלושת השאלונים ברמת 4 יח"ל והראשון ברמת 5 יח"ל, ולכן מצריך רמת אנגלית טובה, המורכבת מאוצר מילים נרחב ומגוון. לפניכם רשימת מילים נפוצות בשאלון E, שיופיעו במשימות השונות בבחינה.

אוצר מילים שאלון E

 
 
מילים באנגלית
תרגום לעברית
according to
לפי
advantages
יתרונות
abbreviate
לקצר
abdomen
בטן
ability
יכולת
admittance
הכנסה
ambiguity
דו משמעות
to appeal
לבקש
claim
תביעה
To develop
לפתח
environment
סביבה
expect
לצפות
factor
סיבה
method
שיטה
necessary
נחוץ
reduce
להפחית
require
לדרוש
resident
תושב
to rise
לעלות
shortage
מחסור
examination
בחינה
expansion
התרחבות
expectancy
ציפייה
expensive
יקר
advice
עצה
affect
להשפיע על
aim
מטרה
aspect
נקודת מבט
assume
לשער
author
סופר
article
מאמר
benefit
תועלת
based on
מבוסס על
both
גם וגם, שניהם
review
סקירה
compare
להשוות
conclude
להסיק, לסיים
attention
תשומת לב
available
פנוי, זמין
to create
ליצור
depend on
תלוי ב
blame
אשמה
expert
מומחה
to focus
להתמקד
experience
ניסיון, חוויה
generation
דור
natural
טבעי
product
מוצר
to provide
לספק
screen
מסך
service
שירות
unique
ייחודי
value
ערך, שווי
according to
על פי
to afford
להרשות
climate
אקלים
to accept
לקבל
factor
גורם
necessary
חיוני
population
אוכלוסייה
unfortunately
לרוע המזל
fortunately
למרבה המזל
unless
אלא אם כן
decade
עשור
elderly
קשישים
comfort
נוחות
permanently
בקביעות
expenses
הוצאות
clutter
בלגאן
rely on
להסתמך על
consultant
יועץ