אוצר מילים באנגלית עם תרגום לעברית בנושא מקצועות

אנגלית היא השפה החשובה בעולם, בפרט כשמדובר בעולם העסקי. אנגלית עסקית היא אנגלית המותאמת לעולם העסקים ומאפשרת תקשורת עם קולגות, ספקים ומשקיעים ברחבי העולם. גם אם אתם לא יזמים או מנהלי עסקים בזירה הבינלאומית אבל בחברה בה אתם עובדים יש קשרי עבודה עם חברות בינלאומית – אתם תזדקקו לאוצר מילים באנגלית עסקית – לפגישות עסקים, לכתיבה של מיילים וגם לקריאה של דו"חות עסקיים והבנה שלהם.

אנגלית עסקית – אוצר מילים

בג'רוזלם פוסט אנו מציעים לימודי אנגלית עסקית שיזניקו אתכם קדימה. עד אז, לפניכם מילים נבחרות באנגלית עסקית אשר ישמשו אתכם בפגישות עסקיות ובכתיבה של מיילים.

 
 
מילים באנגלית
תרגום לעברית
Acquisition
רכישת חברה
board of director
מועצת מנהלים
limited company
חברה מוגבלת
limited company by guarantee
חברה מוגבלת בערבות
holding company
חברת אחזקות
subsidiary company
חברה בת
foreign company
חברה זרה
insolvent
פושט רגל
insolvency
פשיטת רגל
Promote
קידום
Report
דו"ח
Presentation
מצגת
client
לקוח
Legal advice
ייעוץ משפטי
Delaying a decision
לדחות החלטה
Attendees
משתתפים בפגישה
Participant
משתתף
Absentees
נעדרים
Company
חברה
consolidation
קונסולידציה
managing director
נגיד
director
מנהל
Net Revenue
רווח נקי
local currency
מטבע מקומי
commercial bank
בנק למסחר
current account
חשבון עובר ושב
loan
הלוואה
nominal capital
הון נומינלי
issued capital
הון מונפק
paid up capital
הון ששולם
invoice
חשבונית
receiver official receiver solvent solvency
מַקְלֵט מס
prospectus
תשקיף
Budget
תקציב
Interest
ריבית
Investment
השקעה
yield
תשואה
commission
עמלה
certificate of share
תעודת מניה
debt
חוֹב
obligation
חובה
liquidation
פירוק
liquidator
מְפָרֵק
compromise
פשרה
Compromise
פשרה
Agreement
הסכם או הסכמה
Contract
חוזה
corporation
תאגיד
claim , suit
תביעה
memorandum
תזכיר
auditor's report
דו"ח של מבקר
incorporation
פירוק
amalgamation
התמזגות
regulations of the company
תקנות החברה
Quote
לתת הצעת מחיר
Supplier
ספק
discount
הנחה
inventory
מלאי
manufacturer
יצרן
Entrepreneur
יזם
Small talk
שיחת חולין
voting on a poll
הצבעה בסקר
allotment
הקצאה
liable
עלול
liability
אחריות
foreign country
מדינה זרה
contingent
מִשׁלַחַת
conclusive
מכריע
security
ביטחון
guarantee
אחריות
Deal
עיסקה
Negotiate
לשאת ולתת
poll
משאל
reorganization
ארגון מחדש
action
פעולה
incorporated
שולבו
capital
עיר בירה
contributory
תורם
deposit
להקיד
subsisting
קיים
issue
נושא
arrangement
סדר
voting
הצבעה
voting on show of hands
הצבעה בהרמת יד
article
מאמר