אוצר מילים באנגלית - כיתה יא


כדי להטמיע את אוצר המילים, לזכור אותו ואת השימוש הנכון בו, יש לתרגל אותו בכל אופנויות השפה – דיבור, האזנה, קריאה וכתיבה. בכיתה יא התלמידות והתלמידים עובדים בעזרת טקסטים מגוונים, ולכל טקסט כזה כדאי להתאים פעילויות המכסות את ארבע אופנויות השפה שהוזכרו כאן, כדי לאפשר לאוצר המילים להיטמע אצל הלומדים ולהישלף במהירות מזיכרונם בבואם להשתמש בו.


 

 
תרגום בעבריתמילים באנגלית
ממוצעAverage
סמכותAuthority
תרומהContribution
דאגהConcern
תנאיCondition
בידוקEntertainment
ציודEquipment
הוצאהExpenses
סביבהEnvironment
הכנסהIncome
המצאהInvention
מיעוטMinority
רובMajority
צבאיMilitary
שיטהMethod
ניתוחOperation
תוצאהOutcome
דרישהRequirement
המלצהRecommendation
מדעScience
מקורSource
חללSpace
תחבורהTransport
רווחהWelfare