כדי להטמיע את אוצר המילים, לזכור אותו ואת השימוש הנכון בו, יש לתרגל אותו בכל אופנויות השפה – דיבור, האזנה, קריאה וכתיבה. בכיתה יא התלמידות והתלמידים עובדים בעזרת טקסטים מגוונים, ולכל טקסט כזה כדאי להתאים פעילויות המכסות את ארבע אופנויות השפה שהוזכרו כאן, כדי לאפשר לאוצר המילים להיטמע אצל הלומדים ולהישלף במהירות מזיכרונם בבואם להשתמש בו.

 
 
מילים באנגלית
תרגום לעברית
Average
ממוצע
Authority
סמכות
Contribution
תרומה
Concern
דאגה
Condition
תנאי
Entertainment
בידור
Equipment
ציוד
Expenses
הוצאות
Environment
סביבה
Income
הכנסה
Invention
המצאה
Minority
מיעוט
Majority
רוב
Military
צבאי
Method
שיטה
Operation
ניתוח
Outcome
תוצאה
Requirement
דרישה
Recommendation
המלצה
Science
מדע
Source
מקור
Space
חלל
Transport
תחבורה
Welfare
רווחה