אוצר מילים באנגלית - כיתה ט


בכיתה ט התלמידים עובדים על טקסטים בנושאים מגוונים המתאימים לגילם ולרמת האנגלית שלהם. שימוש בטקסטים כבסיס למענה על שאלות בכתב ובעל פה יסייע בהטמעת אוצר המילים החדש. דוגמאות לפעילויות המבוססות על מענה על שאלות בעל פה הן משחקי תפקידים והרצאות קצרות בנושאים מתוך עולמם של התלמידות והתלמידים.


 
מילים באנגלית תרגום בעברית
Irregular Verbs: פעלים יוצאי דופן בזמן עבר
To arise → Arose להופיע
To deal → Dealt לסחור
To rebuild → Rebuilt לבנות מחדש
To leave → Left לעזוב
To grind → Ground לטחון
To shine → Shone לזרוח
To hide → Hid להחביא
To hold → Held להחזיק
To forbid → Forbade לאסור
To ring → Rang לצלצל
To hang → Hung לתלות
To dig → Dug לחפור
To sweep → Swept לטאטא
Regarding בנוגע ל
Regardless על כל פנים
In favor of בעד
In conclusion לסיכום
In short בקיצור
In a nutshell על קצה המזלג
Related to קשור ל
Safely בבטחה
Daily באופן יום יומי
Repeatedly שוב ושוב
Playfully בשמחה
Equally באופן שווה
Boldly באופן אמיץ
Silently בדממה
Randomly באופן אקראי
Mostly בעיקר
Frankly בכנות
Generally באופן כללי
Innocently בתמימות
Mutual הדדי
Rural כפרי
Extreme קיצוני
Moderate מתון