בכיתה ט התלמידים עובדים על טקסטים בנושאים מגוונים המתאימים לגילם ולרמת האנגלית שלהם. שימוש בטקסטים כבסיס למענה על שאלות בכתב ובעל פה יסייע בהטמעת אוצר המילים החדש. דוגמאות לפעילויות המבוססות על מענה על שאלות בעל פה הן משחקי תפקידים והרצאות קצרות בנושאים מתוך עולמם של התלמידות והתלמידים.

 
 
מילים באנגלית
תרגום לעברית
Irregular Verbs
פעלים יוצאי דופן בזמן עבר
To arise → Arose
להופיע
To deal → Dealt
לסחור
To rebuild → Rebuilt
לבנות מחדש
To leave → Left
לעזוב
To grind → Ground
לטחון
To shine → Shone
לזרוח
To hide → Hid
להחביא
To hold → Held
להחזיק
To forbid → Forbade
לאסור
To ring → Rang
לצלצל
To hang → Hung
לתלות
To dig → Dug
לחפור
To sweep → Swept
לטאטא
Regarding
בנוגע ל
Regardless
על כל פנים
In favor of
בעד
In conclusion
לסיכום
In short
בקיצור
In a nutshell
על קצה המזלג
Related to
קשור ל
Safely
בבטחה
Daily
באופן יום יומי
Repeatedly
שוב ושוב
Playfully
בשמחה
Equally
באופן שווה
Boldly
באופן אמיץ
Silently
בדממה
Randomly
באופן אקראי
Mostly
בעיקר
Frankly
בכנות
Generally
באופן כללי
Innocently
בתמימות
Mutual
הדדי
Rural
כפרי
Extreme
קיצוני
Moderate
מתון