בכיתה ח התלמידים עובדים על טקסטים בנושאים מגוונים המתאימים לגילם ולרמת האנגלית שלהם. שימוש בטקסטים כבסיס למענה על שאלות בכתב ובעל פה יסייע בהטמעת אוצר המילים החדש. דוגמאות לפעילויות המבוססות על מענה על שאלות בעל פה הן משחקי תפקידים והרצאות קצרות בנושאים מתוך עולמם של התלמידות והתלמידים.

 
 
מילים באנגלית
תרגום לעברית
Irregular Verbs
פעלים יוצאי דופן בזמן עבר
To catch → Caught
לתפוס
To sleep → Slept
לישון
To dig → dug
לחפור
To sell → Sold
למכור
To get → Got
לקבל
To bite → Bit
לנשוך
To meet → Met
לפגוש
To go → Went
ללכת
To break → Broke
לשבור
To write → Wrote
לכתוב
To spread → Spread
למרוח
To fight → Fought
לריב
To tear → Tore
לקרוע
To say → Said
לומר
To throw → Threw
להשליך
To read → Read
לקרוא
To do → Did
לעשות
To make → Made
להכין
To shoot → Shot
לירות
To cut → Cut
לחתוך
To spend → Spent
לבזבז
To fall → Fell
ליפול
To buy → Bought
לקנות
To take → Took
לקחת
Common
נפוץ
Polite
מנומס
Recent
עדכני
Advice
עצה
Unusual
בלתי רגיל
Presentation
מצגת
Filmmaker
קולנוען
Parent
הורה
Blind
עיוור
Main
עיקרי
Predictable
צפוי
Experience
חוויה
Celebration
חגיגה
Researcher
חוקר
Immediately
מייד
Article
כתבה
Emergency
מקרה חירום
Competition
תחרות
Airport
שדה תעופה