בכיתה ז' התלמידים עובדים על טקסטים בנושאים מגוונים המתאימים לגילם ולרמת האנגלית שלהם. שימוש בטקסטים כבסיס למענה על שאלות בכתב ובעל פה יסייע בהטמעת אוצר המילים החדש.
דוגמאות לפעילויות המבוססות על מענה על שאלות בעל פה הן משחקי תפקידים והרצאות קצרות בנושאים מתוך עולמם של התלמידות והתלמידים.

 
 
מילים באנגלית
תרגום לעברית
What for
לשם מה
Whom
את מי
Whose
של מי
How much
כמה - לשמות עצם בלתי ספירים
How many
כמה - לשמות עצם ספירים
How come
איך יכול להיות
How often
באיזו תדירות
To encourage
לעודד
To discuss
לדון
To arrange
לארגן
To call off
לבטל
To throw away
להשליך
To look after
להשגיח
To pass an exam
לעבור מבחן
To come back
לחזור
To grow up
להתבגר
To cheer up
להתעודד
To get away
להתחמק
To turn around
להסתובב
To work out
להתעמל
Chapter
פרק
Unit
יחידה
Tradition
מסורת
Connection
קשר
Advantage
יתרון
Disadvantage
חיסרון
Nature
טבע
Strike
שביתה
Science
מדע
Terrible
נורא
Independent
עצמאי
Equal
שווה
Clever
פיקח
Serious
רציני
Proud
גאה
Silly
טיפשי
General
כללי
Silent
דומם