אוצר מילים באנגלית - כיתה ה


תלמידות ותלמידי כיתה ה' כבר מכירים סוגי משפטים שונים, ולכן אפשר לעבוד איתם על אוצר המילים בעזרת משחקים ופעילויות המבוססים על היכרות זו. שאלונים כיפיים ומשחקי ניחושים הם חלק קטן מהפעילויות שמסייעות בהטמעת אוצר המילים. כמובן, גם קריאת סיפורים קצרים ושיחה עליהם בעזרת שאלות מבוססות תוכן מסייעת מאוד.


 
תרגום בעברית מילים באנגלית
מה What
מתי When
איפה Where
איזה, אילו Which
מי Who
למה Why
איך How
תווית יידוע לשם יחיד לא מיודע הפותח באות עיצורית A
תווית יידוע לשם יחיד לא מיודע הפותח באות תנועה An
אמן Artist
מהנדס Engineer
דוור Postman
שחקן Actor
טייס Pilot
גנן Gardner
להאמין To believe
לטייל To travel
להבין To understand
לשנות To change
לבחור To choose
לתכנן To plan
למצוא To find
מאחורי Behind
לפני In front
בין Between
עד Until
נגד Against
כי Because
מסביב Around