אוצר מילים באנגלית - כיתה ג


מכיוון שתלמידות ותלמידי כיתה ג' כבר יודעים לקרוא מעט באנגלית, אפשר להיעזר בכרטיסיות מילים כדי לעזור להם לתרגל את אוצר המילים ביעילות. הקפידו ללמד מילים חדשות בתוך הקשר, כדי שיהיה קל יותר לזכור את משמעויותיהן ואת אופן השימוש הנכון בהן. אפשר גם להצמיד לחפצים שונים בבית פתקים ובהם שמותיהם באנגלית. הסביבה הביתית היא ההקשר שיעזור לזכור את המילים.


 
תרגום בעבריתמילים באנגלית
הואHe
היאShe
זהIt
אנחנוWe
אתם, אתןYou
הם, הןThey
להיותTo be
צורת הבינונית של הפועל To be בגוף ראשון יחידהAm
צורת הבינונית של הפועל To be בגוף שלישי יחידהIs
צורת הבינונית של הפועל To be בגוף שני  יחידה ובגופים הרביםAre
לבואTo come
לדברTo Talk
להקשיבTo listen
לקחתTo take
לעמודTo stand
ללכתTo walk
לשחקTo play
עםWith
תפוחApple
לימוןLemon
שזיףPlum
תפוזOrange
אפרסקPeach
 שולחן כתיבהDesk
שולחןTable
כיסאChair
דלתDoor
חלוןWindow
ביתHouse