אוצר המילים באנגלית לכיתה ב' כולל נושאים בסיסיים כמו המספרים 10-1, פעלים מחיי היום-יום של התלמידות והתלמידים הצעירים ובני המשפחה. כדי לתרגל את אוצר המילים ביעילות, אפשר לשיר שירי מנייה (יש הרבה שירים כאלה בפלטפורמות המוזיקה השונות), ולנסות לחבר צירופי מילים המשיקים לחיי היום-יום כמו ציון בני המשפחה לצד שמותיהם הפרטיים.

 
 
מילים באנגלית
תרגום לעברית
One
אחת
Two
שתיים
Three
שלוש
Four
ארבע
Five
חמש
Six
שש
Seven
שבע
Eight
שמונה
Nine
תשע
Ten
עשר
To work
לעבוד
To give
לתת
To study
ללמוד
To know
לדעת
To read
לקרוא
To write
לכתוב
In
בתוך
Out
בחוץ
Under
מתחת
Mother
אמא
Father
אבא
Sister
אחות
Brother
אח
Baby
תינוק
Girl
ילדה
Boy
ילד
Woman
אישה
Man
איש
Friend
חבר
Teacher
מורה