אוצר המילים באנגלית לכיתה א' מבוסס על נושאים בסיסיים הקרובים לעולם הילדים כמו צבעים ובעלי חיים. אפשר להשתמש במשחקים מחדר הילדים כדי לתרגל את אוצר המילים, וכן למצוא במרשתת שירים לגיל הרך בנושאים אלה. אמנם ילדות וילדי כיתה א' כבר אינם בגיל הרך, אבל החזרתיות הרבה שיש בשירים וההגייה האיטית יחסית יתאימו להם בשלב הזה של הלמידה.